Търсене на имот

НИЕ ЗАСТАВАМЕ ЗАД ВАШИТЕ МЕЧТИ

Фирма “МЕГИ” започва своята дейност в сферата на недвижимите имоти през 1996год. Първоначално за индивидуализацията на същата като правен субект на търговското право е извършена съдебна регистрация на Едноличен търговец /Решение на Пловдивски окръжен съд №6227/24.06.1996год./ с предмет на дейност-сделки с недвижими имоти и счетоводни услуги. По-късно е учредено еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ по Търговският закон-юридическо лице с уставен капитал.Обстоятелствата,свързани с размера и собствеността на капитала,дяловите вноски,учредяването и преобразуването на същото са вписани от Пловдивски окръжен съд по ф.дело №4230 / 2001год. Дружеството е със седалище и адрес на управление-гр.Сопот,ул.”Възраждане”2, предмет на дейност-сделки с недвижими имоти /покупко-продажби,наеми,строеж, обзавеждане/ и финансово-счетоводни услуги. Представлява се и се управлява от инж.Мариана Иванова. Семейният бизнес като форма на участие в стопанският живот на страната е в основата на съществуването и утвърждаването на фирма “МЕГИ” на пазара на услугите,които предлага.Създадохме здраво семейство-градим успешен бизнес. При осъществяване дейността си, фирмата се ръководи от максимата да предложи не просто качествена услуга,а такава,която да съответства на конкретния клиент- неговият начин на живот и собствената му Вселена.

В търсене на хармония между нас и света около нас- ние подаваме ръка към теб,за да работим заедно и да успеем!

Нови предложения