Търсене на имот

За нашета дейност

Фирмата предлага услуги в следните области:

 • пълно финансово-счетоводно обслужване на фирми,регистрирани по Търговският закон на РБългария -професионални финансови и юридически консултации,техническо отчитане документооборота от стопанската дейност, представителство и защита пред административните органи на изпълнителната власт
 • в областта на недвижимите имоти предлага се професионална услуга, обхващаща целия процес на сделки с недвижими имоти /конкретното търсене на клиента,предлагането на пазара,осъществяването на сделка,оформяне на същата по предвидения законов ред в страната/
 • проучване на пазара и консултации в областта на недвижимата собственост
 • посредническа дейност и представителство при покупко-продажби на жилищни имоти /къщи,вили, парцели,апартаменти/
 • посредническа дейност и представителство при покупко-продажби на бизнес имоти /офиси,търговски площи,туристически обекти,индустриални имоти/
 • посредническа дейност и представителство при наемане на различни имоти
 • управление на имоти
 • изготвяне лицензирани оценки на имоти
 • посредническа дейност при проектиране,строителство и ремонт на обекти
 • пълно юридическо обслужване – правен анализ на обстоятелствата,подготовка на съпътствуващата документация и фактическо приключване на сделката
При работата с “МЕГИ” ще се убедите в следните предимства:

 • сигурност , удобство и комплексност на предлаганите услуги
 • добро познаване спецификата на местния пазар
 • качество,гарантирано от добро образование и професионален опит на работещите във фирмата